Commissies

JV Sola Gratia is opgebouwd uit een aantal commissies en een overkoepelend bestuur om de gang van zaken goed te laten verlopen. Door deze structuur kan de hoeveelheid werk eerlijk verdeeld worden over de leden van de jeugdvereniging en wordt de inhoudelijke kwaliteit gewaarborgd. Vanuit iedere commissie nemen twee personen plaats in het bestuur van de jeugdvereniging, namelijk de voorzitter en de begeleider.

thumb

Jeugdweekend Commissie


De Jeugdweekend Commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van het Jeugdweekend.
Ieder jaar gaan we met de hele vereniging een weekend weg, om met elkaar gezellige dingen te doen,
maar ook serieus over een thema na te denken.

thumb

Tussenavond Commissie


Eens in de vier weken is er een zogenaamde Tussenavond, die georganiseerd wordt door de TAC,
de Tussen Avond Commissie. Deze avonden zijn bedoeld om de jongere, aankomende JV bezoekers
op en een fijne en makkelijke manier in de groep te laten groeien.

thumb

Redactie


De redactie is verantwoordelijk voor ‘De Signaal’, het tijdschrift van de JV.
Het blad verschijnt meerdere keren per seizoen en staat steeds weer vol JV nieuws.
Ook organiseert de redactie ieder jaar een groots toneelstuk op de nieuwjaarsavond.

thumb

Het Bestuur


Alle activiteiten op de jeugdvereniging worden aangestuurd door het bestuur.
Met veel inzet en betrokkenheid probeert het bestuur te zorgen voor een
fijne sfeer en veel mogelijkheden voor geloofsverdieping.