Bestuur

Het bestuur van JV Sola Gratia is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de jeugdvereniging. Ze verzorgt de algemene omlijsting van alle activiteiten. Zo worden bijvoorbeeld het jaarrooster, de inhoudelijke thema’s en de ledenadministratie door het bestuur bewaakt en gehandhaafd. Ook beslist het bestuur over de samenstelling van de commissies en het bestuur, met inachtneming van de stemmen van alle JV leden. Om hier zo rechtlijnig mogelijk in te zijn, hanteert het bestuur een uitgebreid reglement. Dit reglement is recent vernieuwd, en is vrij in te zien voor iedereen.
Het bestuur vergadert eens per zes weken, wat neerkomt op zo’n zeven keer per seizoen. Na iedere vergadering wordt een korte samenvatting van de notulen gemaakt. Deze samenvatting is ook vrij in te zien voor iedereen.

In het bestuur nemen, volgens de huidige opbouw en constructie, tien personen plaats. Een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, een algemeen begeleider en twee afgevaardigden uit elke commissie. De voorzitter en de algemeen begeleider nemen ook plaats in de Jeugdcommissie; een overkoepelend orgaan over al het jeugdwerk in de kerk waar ook de kerkenraad in plaatsneemt.

Op dit moment zijn dat de volgende personen:

Piet Mourik
Algemeen Voorzitter
Adwin Steenbergen
Penningmeester
Anna Lighthart
Secretaris
Ada Verhoeff
Algemeen Begeleider
Justin Ruissen
Voorzitter Jeugdweekend Commissie
Jaco Offermans
Begeleider Jeugdweekend Commissie
Marlene Pranger
Voorzitter Tussenavond Commissie
Wouter van Rijs
Begeleider Tussenavond Commissie
Jaco Broere
Voorzitter Redactie
Karin van Vianen
Begeleider Redactie

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht