Over ons

01

JV Sola Gratia is de jeugdvereniging van de Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard te Krimpen aan den IJssel. De jeugdvereniging heeft al vele generaties lang een centrale plek in het stimuleren en structureren van de geloofsgroei van christelijke jongeren uit Krimpen aan den IJssel. Op dit moment telt de jeugdvereniging zo’n 70 actieve leden, en ligt de gemiddelde opkomst op ongeveer 45 personen per bijeenkomst. De jeugdvereniging is in de eerste plaats bedoelt voor alle 16+ jeugd van bovengenoemde PKN gemeente, maar uiteraard zijn jongeren die geen deel uitmaken van deze gemeente van harte welkom.
De jeugdvereniging komt zo’n drie keer per maand bijeen. Het programma van de jeugdvereniging bestaat uit een aantal verschillende activiteiten. De gang van zaken op de jeugdvereniging wordt gedragen door een stelsel van commissies en een bestuur. Meer informatie over de opbouw van deze structuur is te vinden op een ander deel van de website.

Reguliere JV avonden

Op deze avonden wordt een Bijbels of christelijk thema centraal gesteld. Dit thema wordt theoretisch uitgediept, en praktisch gemaakt in groepsdiscussies. Dit biedt de jongeren de gelegenheid om de theoretische kant van hun geloof te versterken en dit in te passen in hun dagelijks leven. Per seizoen zijn er ongeveer 15 reguliere JV avonden.

Bijzondere JV avonden

Een aantal keer per seizoen krijgt een JV avond een andere inhoud. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Nieuwjaarsavond waarop de Redactie een groot toneelstuk opgevoerd wordt, of een Praiseavond. In totaal zijn er ongeveer vijf bijzondere JV avonden per seizoen.

TAC avonden

Dit type avonden is speciaal gericht op de groep jongeren die zich vanaf het volgende seizoen officieel JV’er mogen noemen. Op deze avonden, die door de Tussenavond Commissie (TAC) georganiseerd worden, worden de jongeren op laagdrempelige en plezierige manier bekend gemaakt met de gang van zaken op de jeugdvereniging. Er zijn tien TAC avonden per seizoen, waarvan de helft een recreatief karakter heeft en de andere helft inhoudelijke thema’s behandelt.

Jeugdweekend

In het eerste weekend van de voorjaarsvakantie vindt het jeugdweekend plaats. Dit weekend wordt gekenmerkt door veel groepsactiviteiten en extra intensieve geestelijke toerusting. Het jeugdweekend is met stip het hoogtepunt van ieder seizoen en zorgt ieder jaar weer voor verdiepte geloofslevens, nieuwe vriendschappen en soms zelfs langdurige relaties. Het weekend wordt geheel verzorgd door de Jeugdweekend Commissie (JWC).